+46 (0) 31 761 78 88
Byggnation, byggprodukter och fastighetsutveckling
Byggnation, byggprodukter och fastighetsutveckling

Tjänster

Renovering och fastighetsutveckling

Chamber Bygg arbetar för att lösa det stora renoveringsbehov av bostäder i storstadsregionerna i Sverige.  Ca. 75% av alla flerfamiljshus är äldre än 30år, och det sk. miljonprogrammet med ca 650.000 lägenheter är till stora delar i behov av renovering.

Chamber Bygg tar därför fram olika koncept i nära samarbete med kunder inom ramen för vårt produkt- och tjänstebud.

Vi strävar efter transparens, flexibilitet och närhet till kund i alla våra åtaganden.

Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder! Tillsammans uppnår vi skalfördelar, kostnadseffektiva materialinköp genom vår egna inköpsorganisation, samt lägre förvaltningskostnader i form av drift och underhåll.

 

Chamber CompleteTM och Chamber LiteTM

 

Konceptutveckling / kundanpassning

 • Flexibla koncept med fastighetsägarens och hyresgästernas behov i fokus
 • Materialval
 • Kostnadsoptimering
 • Tidplan (snabba ombyggnader med lågt intäktsbortfall)

Avtal

Samordning, logistik & lager, information till boende

Byggstart

Chamber CompleteTM :

 • Rivning (kök, badrumsinredning, garderober, väggar, golv, sockellister, tapeter, eldragning inklusive  strömbrytare, kontakter. Kakel i badrum, toalett&kök bilas bort.)
 • Nytt kök och badrum inkl. inredning.
 • Nya väggar (vid behov), nytt golv, nya dörrar, nytt listverk
 • Målning
 • El (lokal behörig partner). Komplett byte av elsystem inklusive omdragning av kablage, byte av uttag, brytare, lamputtag, antennuttag mm.
 • VVS (lokal behörig partner)

Chamber LiteTM :

 • Nytt kök och/eller badrum
 • Nytt golv i kök
 • Målning

 

Besiktning

Överlämnande