+46 (0) 31 761 78 88
Byggnation, byggprodukter och fastighetsutveckling
Byggnation, byggprodukter och fastighetsutveckling

Tjänster

Byggnation

Chamber Bygg arbetar för att möta den stora efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna i Sverige. Vi bygger bostadslägenheter och lokaler , men också studentlägenheter och vårdbostäder.

Våra primära kunder är privata fastighetsägare i storstadsregionerna då vi strävar efter korta beslutsvägar, flexibilitet och en långsiktig relation med våra kunder.

Vi strävar efter transparens, flexibilitet och närhet till kund i alla våra projekt.

Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder! Tillsammans uppnår vi skalfördelar, kostnadseffektiva materialinköp genom vår egna inköpsorganisation, samt lägre förvaltningskostnader i form av drift och underhåll.