+46 (0) 31 761 78 88
Kvalitetsutveckling, god arbetsmiljö och miljövård
Kvalitetsutveckling, god arbetsmiljö och miljövård

Kvalitet och certifikat

Kvalitet och certifikat

Vi arbetar enligt ett väl beprövat projektledningssystem och lägger stor vikt på kvalitetsutveckling, god arbetsmiljö och miljövårdsarbete. 

Kvaliteten på kontraktsarbetena inom ramen för byggkonsortiet utförs i enlighet med enl. ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.